1992 Porsche 964

Arbeid utført:

2-stegs polering  og Swissvax Concorso til slutt.

Tidsbruk:

30+ timer.